De asemeni un ABC

(0 votes)
ABC-ul pe care-l învaţă copiii la şcoală? Nu de el este vorba aici. De asemeni nu mă gîndesc la marea societate americană de radiodifuziune ABC (American Broad Casting Company), nici la prescurtarea referitoare la Argentina, Brazilia, Chile. Şi în domeniul tehnic, de asemenea există o mulţime de invenţii şi procedee tehnice unde întîlnim aceste trei litere: ABC. Însă aici nu este vorba de niciunul din aceste familii de ABC-uri numite mai sus. Aici trebuie relatat despre cele mai periculoase ABC-uri care există. Mă refer la aşa numitele „arme -ABC". Acesta sună inofensiv, pentru că ne aminteşte de Abecedarul şcolar, o noţiune care sună aproape copilăreşte, însă aceasta nu este altceva decît denumirea colectivă pentru mijloacele de luptă atomice, biologice şi chimice. Şi acestea sunt cu totul altceva decît inofensive.

Numai puţine ştiri pătrund în public despre ce lucruri îngrozitoare se ascund în spatele fiecăreia dintre cele trei litere. Aceasta se datorează faptului că strategii militari ai puterilor mondiale veghează cu grijă asupra secretelor lor. Posibilul adversar trebuie să rămînă nesigur, de aceea ei maschează cu un înveliş impermeabil acest arsenal al distrugerii. Ceea ce însă ne-a devenit cunoscut şi ne mai devin încă cunoscute, este suficient să caracterizăm acest ABC, drept ABC-ul ororii.

Toate discuţiile în legătură cu securitatea mondială culminează astăzi în problema armelor atomice. Asupra efectului distrugător „A" din acest ABC suntem, în mare măsură, teoretic lămuriţi. Curios este însă că celelalte forţe de distrugere din camera roşie a dezvoltării armelor celor mai moderne par a fi uitate. Arma atomică revendică toată atenţia, în timp ce materialul de luptă biologic şi chimic trece pe planul al doilea, în parte aceasta constă în aversiunea naturală pe care o simte oricine faţă de lucrurile funeste, însă după cum am mai spus, atîrnă greu în balanţă faptul că există foarte puţine informaţii asupra dezvoltării celor mai noi arme B şi C.

În decursul anilor oricum multe noutăţi au pătruns în viaţa publică. Acestea sunt atît de neimaginat, încît raţiunea le-ar refuza, bucuroasă să nu dea crezare acestor posibilităţi moderne de purtare a războiului.

Cu toate acestea, se ştie că de exemplu S.U.A. cheltuieşte sume considerabile pentru cercetarea substanţelor biologice şi chimice de luptă, în timp ce cheltuieşte sume şi mai ridicate pentru studierea mijloacelor de apărare împotriva acestora. Ruşii şi chinezii lucrează fără îndoială tot cu aceeaşi rîvnă în aceste domenii. R.F. Germania în cadrul tratatului din anul 1954 şi-a luat obligaţia fericită să nu producă nici un fel de arme ABC. De asemenea, prin protocolul de la Geneva din 1925, ca şi la convenţia din Haga, semnatarii se obligă să nu utilizeze mijloace de luptă chimico - biologige.

Odinioară, omenirea se găsea încă sub teribila impresie a începutului războiului cu gaze din primul război mondial. Soldaţii celui de-al doilea război mondial purtară după ei măştile cu gaz de pe un cîmp de luptă pe altul, însă nici Hitler, nici Stalin nu îndrăzniră a începe lupta cu gaze toxice.

Astăzi cercetările chimice şi biologice cu progresele lor enorme stau la egalitate cu fizica nucleară. Aşa de exemplu, s-au creat noi produse insecticide care au înlesnit stîrpirea ţînţarilor anofeli care provocau malaria pe întinse ţinuturi de pe glob. Din aceste insecticide însă s-au dezvoltat curînd şi otrăvuri cu acţiune dăunătoare asupra omului. Ele cauzează moartea, boli grave sau tulburări psihice. S-a făcut următoarea experienţă cu o pisică: a fost expusă acţiunii unui gaz pentru nervi, după care a fost închisă într-o cuşcă împreună cu doi şoareci, în timp ce înainte de expunerea acţiunii la gaz pisica s-ar fi comportat absolut normal, acum se temea căutînd să se ascundă de frica şoarecilor pe care probabil îi vedea tot aşa de mari precum şoarecii o vedeau pe ea. Acest gaz pentru nervi declanşat împotriva unei armate duşmane, ar „dezorienta" pe adversar pe o cale nouă şi diabolică. Şi se ştie deja că există mai multe materiale chimice de luptă de genul acesta, care produc tulburări temporare sau permanente ale conştiinţei. Unul dintre ele este în stare să facă din oameni sclavi lipsiţi de voinţă.

Alte substanţe ţintesc asupra distrugerii psihice a omului. Multe culturi de bacterii periculoase cum ar fi ciuma, holera şi alte epidemii care la noi sunt dispărute de mult, stau gata pentru a trece în ţara duşmanului şi a face ca locuitorii ei să moară în chinuri groaznice. Dar drept cea mai otrăvitoare substanţă chimico - organică este desemnat botulinul. Deja o cantitate neînchipuit de mică de numai 0,0084 mg. acţionează mortal. El poate fi pulverizat din avion sau împroşcat prin cartuşe de gaz. Este fără miros şi fără gust şi ca urmare nici nu poate fi constatat. Provoacă o paralizie progresivă care duce în cele din urmă la paralizia respiraţiei .şi a cordului, omul rămînînd deplin conştient pînă la moarte. Există temeri că astfel de materiale de război ar putea nimeri prin sabotaj în rezervoarele de apă potabilă şi în cel mai scurt timp ar putea nimici popoare întregi.

Dacă deja este foarte dificil de a controla fabricarea şi experimentarea armelor atomice, atunci pare lipsit de perspectivă includerea lor în negocierile pentru dezarmare. Este mult mai uşor să se fabrice gaze şi să fie depozitate în secret. Pînă şi ţările mai puţin dezvoltate sunt deja în stare să le producă.

O perspectivă într-adevăr îngrozitoare se deschide în faţa ochilor noştri. Toate acestea arată ce este în stare să facă omul lipsit de Dumnezeu. Cauza înarmării, neliniştii şi fricii din toată lumea este păcatul. Oricare mutilat de război, orice ruină este la urma urmelor efectul păcatului. Cuvîntul „păcat" este un cuvînt incomod. Mai bine îl treci sub tăcere. Nu vorbeşti cu plăcere despre el. Păcat nu înseamnă numai să nu minţi, să nu preacurveşti, să nu furi, să nu ucizi. Păcat înseamnă să trăieşti în aşa fel, de parcă Dumnezeu n-ar exista. Fiecare însă care trăieşte în păcat de parcă n-ar exista Dumnezeu, este în adevăratul înţeles al cuvîntului despărţit de Dumnezeu. Oare şi tu ţi-L închipuieşti pe Dumnezeu ca şi mulţi alţii, ca pe un om bătrîn cu o barbă stufoasă, un om cumsecade sau ceva asemănător? Şi aceasta tot păcatul a izbutit să facă, ca mulţi oameni să aibă o închipuire falsă despre Dumnezeu, care contrazice pe deplin Fiinţa şi Atotputernicia Preasfîn-tului Dumnezeu. În Biblie se spune că păcătoşii au „mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor" (Efeseni 4:18). Cînd un orb nu vede, lipsa lui de vedere este o dovadă a orbirii lui. Iar cînd un om care nu este născut din nou nu pricepe ce este Duhul lui Dumnezeu, atunci aceasta este dovada stării lui pierdute. „Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie..." (1 Cor. 2:14). „Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării" (1 Cor. 1:18). Un alt loc din Biblie spune că Dumnezeu mai invită încă la împăcare, căci „pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască" (Ezechiel 33:11). Încrede-te în El; El şi-a arătat deplin dragostea Sa faţă de noi. (Romani 5:8).
Read 653 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.